+421 232 784 714 každý všedný deň (9:00–18:00)
SK
Vyhľadávanie
Váš košík je úplne prázdny…

Ako správne odstrániť reprezentatívnu vzorku pitnej vody

Kedy vzorku odstrániť? Miesto odberu vzoriek a následnosť jednotlivých krokov.

Kdy vzorek odebrat?

Vzorek pitné vody je třeba odebrat a dopravit do laboratoře v co nejkratší době, lhůta na zpracování vzorku v laboratoři je maximálně 24 hodin od odběru!

Místo odběru vzorků

Při odběrech pitné vody musí být jednoznačně určeno místo odběru, které je nutné volit podle účelu kontroly jakosti pitné vody, většinou až na konci rozvodného systému – např. z kohoutku v kuchyni, aby se postihla i případná bakteriální či chemická kontaminace rozvodného systému pitné vody.

Odběr reprezentativního vzorku pitné vody – nutno dodržet následnost jednotlivých kroků:

  1. Očistěte mechanicky ústí výtokového otvoru, případně sejměte perlátor a proveďte dezinfekci ústí vodovodu (hydrantu, pumpy) vhodným dezinfekčním přípravkem na bázi alkoholu (např. DESPREJ) nebo na bázi aktivního chlóru 5 – 10 % m/m (např. SAVO).
  2. Vyčkejte odpaření alkoholu, v případě chlorových přípravků po chvíli opláchněte všechen dezinfekční roztok pitnou vodou (i vně ústí vodovodu).
  3. Otevřete ventil (kohoutek), nebo začněte čerpat kontrolovanou vodu.
  4. Vyčkejte ustáleného stavu vytékající vody (strhávané usazeniny z potrubí, jiná teplota a kvalita vody stojící v potrubí delší dobu a pod.). Obvykle postačí vyčkat 1 – 3 minuty (někdy však podle situace i několik desítek minut). Během této doby již nesmíte manipulovat s kohoutkem a měnit průtok vody!
  5. Odeberte vzorek na chemický rozbor do laboratorní vzorkovnice, příp. do čisté 1,5 l PET láhve od stolní pitné vody (bez příchutí). PET láhev vypláchněte vzorkem odebírané vody, před jejím konečným naplněním.
  6. Odeberte vzorek na mikrobiologický rozbor do sterilní skleněné zábrusové vzorkovnice (vyzvednuté z laboratoře!) se zátkou překrytou alobalem. Při plnění vzorkovnice se nesmíte dotknout vnitřní stěny vzorkovnice nebo zátky, voda vtékající do vzorkovnice nesmí být kontaminována, např. rukou. Vzorkovnici nevyplachujte, ale přímo naplňte cca do ¾ objemu.
  7. Uzavřete ventil (kohoutek).

Jestliže je potřeba odebrat vzorky nabíráním přímo ze studny (pramene), je nutné zajistit, aby nebyl během odběru vzorku kontaminován zdroj kontrolované pitné vody - odběrové náčiní musí být čisté a před vlastním odběrem vhodně dezinfikované (viz. bod 1 a 2).

Stabilizace a uchování odebraných vzorků

Odebrané vzorky pitné vody mohou být, po odběru, náchylné ke změnám chemické i mikrobiologické jakosti, jako důsledku fyzikálních, chemických a mikrobiologických reakcí, které mohou probíhat ve vzorku v době od odběru do jeho rozboru. Pro potlačení nežádoucích změn jeho kvality, uchovejte vzorek v temnu na chladném místě (chladničce) při teplotě cca 3 - 5° C. Vzorek následně chraňte před teplem a přímým sluncem i při jeho transportu do laboratoře.